Wykonujemy prace elektryczne:

– budowa i montaż rozdzielnic elektrycznych.

– budowa i montaż szaf sterowniczych.

– wykonawstwo instalacji elektrycznych zasilających nn/SN.

– wykonawstwo instalacji odgromowych.

– montaż transformatorów SN 15/0,4 i 15/0,6 kV.

– montaż głowic kablowych SN.

– montaż tras i drabin kablowych.

– badania eksploatacyjne i powykonawcze.